Vi tilbyder

Vi tilbyder

Ophold i Danmark

Vi bor på gode - mindst 4-stjernede hoteller, hvor der er erfaring for god service og dejlig mad. Som regel, hvor der er mulighed for oplevelser.

Kombinationer

Selv om vi elsker bridge, vil vi gerne tilbyde udflugter, besøg, traveture o.l., så vi udbygger vores sociale samvær.

Ideer er velkomne

Giv os et praj, hvis der er et sted, du kan anbefale, eller en god ide, du gerne vil dele med os.

Rejser udenlands

Sker med velrenommerede rejsebureauer og tii destinationer, hvor der er mulighed for oplevelser og/eller sol og strand.

Hotellerne er udvalgte

For selv om det er en bridgerejse, skal det også føles som en dejlig ferie, og der må gerne være et stænk af luksus over det 😄

Bridge lokalerne

Vi spiller i lokaler for os selv.
Og - rygning er ikke tilladt i lokalerne.

Kvalifikationsturnering

Som regel indledes med kvalifikationsturnering, der er tilrettelagt efter de indsendte informationer om spilleniveau. 

Turneringsafvikling

Derefter hovedturnering i 2-3 rækker afhængig af deltagerantal. Endvidere frivillige turneringer på “fridage”.

Resultaterne

foreligger ca. 10-20 minutter efter afslutning af sidste spil, afhængig af deltagerantal.

Information

Grethe Lambrecht
Stationsvej 34B, 4684 Holmegaard
Tlf.: +45 3013 1118
info @ bridge-rejser.dk

Virksomhed

Bridge-Rejser

Møns Bank: 6140 4057053
CVR.: 2862 1833